Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Miedźnie


O Spółdzielni


Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Miedźnie datuje swoje powstanie już na roku 1908. Działała wtedy pod nazwą Spółdzielnia Spożywców "Jutrzenka".
Po II wojnie światowej Spółdzielnia "Jutrzenka" zmieniła swoją nazwę na Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Miedźnie i pod takową funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W okresie powojennym do 1990 roku Spółdzielnia prowadziła działalność na rzecz swoich członków i mieszkańców gminy Miedźno w takich dziedzinach jak: skup płodów rolnych i zwierząt od rolników, zaopatrzenie rolnictwa w środki do produkcji rolnej, handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, usługi gastronomiczne, stacja obsługi pojazdów oraz produkcja pieczywa we własnej piekarni. Pierwsza piekarnia mieściła się naprzeciwko kościoła parafialnego w Miedźnie do roku 1975 roku. Biura zarządu Spółdzielni mieszczące się przy ulicy Częstochowskiej 30 zostały wybudowane w okresie międzywojennym i do dnia dzisiejszego stanowią siedzibę spółdzielni.
Po zmianach ustrojowych w roku 1990 działalność Spółdzielni prowadzona jest w czterech sklepach spożywczych oraz w piekarni i ciastkarni w Miedźnie. Spółdzielnia obecnie zatrudnia 50 osób.

Działalność spółdzielni oparta jest na członkostwie, pracą bieżącą kieruje zarząd Spółdzielni nadzorowany przez radę nadzorczą, a najważniejszym organem Spółdzielni jest zebranie przedstawicieli.

Obecny skład Zarządu Spółdzielni: